Sistemas de Radiocomunicacións

IES Urbano Lugrís, curso 2023 - 2024

Programación didáctica, descrición do módulo, horarios e contacto co profesor

Aula Virtual IES Urbano Lugrís (entrega tareas)

Cursos de referencia:

G1801013 - Radiocomunicacións prácticas

V2101002 - Radioenlaces e redes metropolitanas sen fíos


1er trimestre

UD1 - Características dos sistemas de transmisión de radio

00 - Avaliación inicial

01a - Parámetros temporais e frecuenciais

01b - Análise de Fourier

01c - Instrumental de taller

01d - PRÁCTICA oscilograma

01e - PRÁCTICA análisis de red (antena) con nanoVNA (~35€)

01f - PRÁCTICA análisis de red (antena) con nanoVNA v2 (~200€)

01g - PRÁCTICA análisis de red (antena) con Rigexpert AA-600

01h - PRÁCTICA análisis espectral con equipos profesionales

01i - PRÁCTICA señales de sincronismo en RF

01j - PRÁCTICA análisis espectral con SDR (Software Defined Radio)

02 - Matemáticas con decibelios

02b - Propagación, decibelios y ejercicios

03a - Medios guiados

SIRA - UD1 - Cuestionario repaso

UD2 - Configuración de instalacións fixas e unidades móbiles

03b - Modulacións analóxicas

04a - Medios non guiados: antenas (I)

04b Software Defined Radio (SDR)

04d - Bandas libres e regulación: CNAF

05a - Medios non guiados: antenas (II)

05b - Modulacións dixitais

05c - Cada xeración de Wi-Fi

05c2 - Diversidad, MIMO, beamforming, CSMA/CA

06 - TEORÍA - Radioenlaces: Definicións, viabilidade teórica, frecuencias e modulacións (NON ENTRA: Fresnel, perdas espazo libre, exercicios, Planificación de radioenlaces LoS)

07 - EXERCICIOS - Link budget e MCS en Wi-Fi

07b - SOLUCIÓNS - Link budget e MCS en Wi-Fi

2º trimestre

UD3 - Instalación, planos e montaxe

03c - PRACTICA VOLUNTARIA - Balun

04c - PRÁCTICA SDR

04e - PRÁCTICA - SDR ADS/B

04f - PRÁCTICA - estación terrestre TinyGS

05d - Software de rendimiento en red (Práctica conxunta con RETE)

05e - PRÁCTICA rendimiento en redes con/sin hilos (Práctica conxunta con RETE)

08a - MikroTik RBM33G - 4G/LTE y GNSS (entra como práctica con apuntes visibles durante el examen)

08b - MikroTik RBM33G - Wi-Fi (entra como práctica con apuntes visibles durante el examen)

10 - TEORÍA - Adaptación de impedancias e ROE (I)

10b - TEORÍA - Adaptación de impedancias e ROE (II)

UD4 - Medidas, prevención e mantemento

08c - MikroTik RBM33G - LoRaWAN

09 - TEORÍA - Elementos de instalacións de radio

11 - PRÁCTICA - Medición ROE, crimpado coaxial

12 - PRÁCTICA - Servidor Unifi Controller sobre Docker

13 - PRÁCTICA - Rede sen fíos MESH - Radioenlaces e redes metropolitanas sen fíos

14 - PRÁCTICA - Sistema de antena para comunicación con Estación Espacial Internacional (ISS) - Obxectivo lograr seguimento automático

15 - PRÁCTICA - Acceso remoto a redes mediante VPN Wireguard


Volver a índice de cursos