Implementación de redes 5G (Daniel)

IES Urbano Lugrís, curso 2023 - 2024

Presentación | Programación didáctica

Cuestionario de avaliación inicial

Sesión terminal tmate


1er trimestre

UD1 - Instalación de elementos da infraestructura de redes móbiles

01 - Debate de coñecementos previos

02 - Redes locales y redes móviles

03 - Interconexión de RAN

03b - Material backhaul/midhaul/fronthaul

03c - Backhaul radioenlace all-outdoor en banda libre (5 GHz) - Ubiquiti (ENTRA CON APUNTES)

03d - Backhaul radioenlace all-outdoor en banda libre (5 GHz) - MikroTik (ENTRA CON APUNTES)

03e - Backhaul radioenlace split-mount en banda licenciada Huawei

TEORÍA - Radioenlaces: Definicións, viabilidade teórica, frecuencias e modulacións (NON ENTRA)

03f - Backhaul GPON (NON ENTRA)

04 - Pruebas de rendimiento en red (ENTRA CON APUNTES)

04b - PRÁCTICA - rendimiento backhaul ethernet (ENTRA CON APUNTES)

desbrozadora


Agradecementos:


Volver a índice de cursos