22a - Fluxo de traballo

Volver ó curso

Traballo con servidores Linux:

# Sevizos Linux ## Instalación (**dependencias** + programa principal) ### Repositorio `apt install` ### Descarga con `wget`, `curl` ou `git clone` - e instalar directamente con `dpkg` - ou compilar con `make`, `make install` ## Configuración (explotación) ### Editar ficheiros de configuración con `nano /etc/programa/xxx.conf` (ou `xxx.yaml`) ### Arrancar/reiniciar - Programa - ou servicio (`systemctl`) ### Comprobar últimas liñas do **_log_** con `tail -f`

Este fluxo de traballo é practicamente igual para calquera programa/servizo Linux: Open5GS, srsRAN, Asterisk, etc.

Fluxo de traballo (exemplo Asterisk)
Fluxo de traballo (exemplo Asterisk)

Unha vez instalado o programa, tes que modificar a configuración e reiniciar o programa (aplicar cambios) ata que funcione conforme ós requisitos:


Volver ao curso