15 - Frecuencias e tecnoloxías en redes móbiles (II)

Volver ó curso

Dentro da banda de 2,6 GHz, estas son as subandas autonómicas que ten R Cable Telecomunicaciones Galicia, S.A. en Galicia: