03 - Formación PRL para as torres de telefonía

Volver ó curso

Cursos que non serven para traballar nos sites

Cursos si serven para traballar nos sites

Requerimentos mínimos das operadoras para os sites:

Interesante a maiores: Rescate TELCO. Quizáis no futuro pidan TELCO 3.

Non se traballa en chuvia e vento extremos (parábola de 0,9 na torre → prohibido subir).

Cursos para traballar de instalador de rede de acceso (last mile)

Para instalador de DSL, coaxial ou fibra óptica se precisa:

Os traballos en postes requiren dúas persoas, os traballos en escaleiras, non.


Volver ó curso