Debate de coñecementos previos

Volver ó curso

Redes:

Radio:

Informática:

Electricidade:

Os “sites” en telefonía móbil celular: