R03B - Antenas e diagramas de radiación

Volver ao curso

En canto ós parámetros esenciais das antenas temos:

Se queres un estudo máis detallado, visita as seguintes ligazóns de “G1801013 - Radiocomunicacións prácticas”:

Imaxe de Ubiquiti
Imaxe de Ubiquiti

O esencial neste apartado é recoñecer as necesidades dos dous tipos de comunicacións que temos na rede de acceso (backhaul):

Por outra parte, nos clientes (CPE), o ideal sería instalar antenas antenas altamente directivas, pero en moitos casos se opta por paneis de certa apertura de haz, como o LiteAP de 120º da figura anterior. Non é o máis óptimo, pero o prezo fai que os instaladores se decanten por esta opción.


Creado para C2001003 - “Radioenlaces e redes metropolitanas sen fíos” e actualizado para V2101002 por Daniel Ríos Suárez.

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0

Este curso virtual elaborouse para ser impartido no plan anual de formación do profesorado de FP da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia

Quedan fora desta licenza os textos, imaxes, recursos... que manteñen a súa propia licenza, sinalada en cada caso.

Úsanse imaxes e recursos de producción propia, que se publican no Dominio público ou con licenza CC BY-SA, outras de dominio público, con licenza creative commons, GNU... tomados prefentemente de bancos de recursos educativos abertos. Tamén se empregan ---acolléndose ao "Dereito de cita" --- imaxes, e recursos diversos de diferentes páxinas web, e se enlaza a súa licenza ao pé dos propios recursos ou na páxina coa atribución da propiedade intelectual dos ODE empregados, dereitos reservados que manteñen integramente. Se detecta algunha imaxe, recurso... con dereitos reservados, agradecemos nos informe para retirala.


Volver ao curso