Técnicas e Procesos en Infraestruturas de Telecomunicacións

Descrición do módulo, horarios, programación didáctica e contacto co profesor

Normativa ICT2 (RD 346/2011)

Resumo da normativa ICT2


Aula Virtual Televes SkillsAlliance:


1er trimestre

Tema 1 - Equipamentos de medida

01 - ICT – Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións

02, 03 - Axentes que interveñen na ICT dun edificio | Procedemento para implantar a ICT nun edificio

04 - Instaladores de telecomunicación

05 - Telurómetro Promax PE-331

06 - Mediciones con par telefónico: polímetro y medidor de aislamiento

07 - Rede interior da ICT

08 - Prácticas de equipamentos de medida tipo A (medidor resistencia terra, illamento, polímetro)

09 - Básico redes coaxiales en ICT

10 - Parámetros do medidor de campo

11 - Prácticas de equipamentos de medida tipo A (medidor de campo)

11b - CUESTIONARIO REPASO

Tema 2 - Montaxe de RTV

12 - Captación de sinais de radiodifusión terrestre (chapa, chapa)

12b - EJERCICIO – Apuntamiento de antenas terrestres (entender azimut, que se mide en sentido horario)

13 - Exercicios: características de antenas comerciais (importante)

14 - Trazado e interpretación de diagramas de radiación (só páxinas 2 e 3: importante: ancho de haz e FBR)

15 - Antenas, cabeceira e rede de distribución (chapa, chapa) (e exercicio de carga ó vento)

16 - Antenas, cabeceira e rede de distribución II (só ler) (saber cómo nunha cabeceira monocanal funciona a autoseparación de entradas e automezcla de saídas) (diferencia entre derivador e repartidor NON)

17 - Práctica cabeceira Avant

Conexionado e configuración de Avant 5/HD (só interpretar pantallas configuracións: alimentación externa, número de antenas e “clusters”, canais e ancho de banda por cluster, niveis de saída, pendente de ecualización)

Cable casero para cabeceras Televés

18 - Exercicios cálculo de atenuación en redes de distribución (só parte de cablear cabeceiras monocanais T.12 e T.0X)

19, 20, 21, 22 - Prácticas de cabeceiras e resumo (ver resumo!!!)

23 - Mezclador-repartidor (importante!)


2º trimestre

Tema 3

24 - EJERCICIO - Apuntamiento de antenas satélite

25 - Televisión satélite

26 - EJERCICIOS - Televisión satélite

27 - Prácticas extra de DVB-S (transmodulación y deco Linux)

28 - Exercicios cálculo de atenuación en redes de distribución (II)

28 - Solucións

29 - PRÁCTICA – Montaxe ICT TV e TBA coaxial

¿He mencionado que en el examen del T3 entra transmodulación?

Tema 4

Teoría:

30 Resumen de ICT2 Mírate bien anexos II y III

31 Especificacións técnicas

32 Infraestrutura e canalizacións (no entra)

CYPECAD MEP:

33 CYPECAD MEP

34 CYPECAD MEP (resumo)

CYPETEL ICT (no entra):

Manual del usuario

Videotutorial

Anexo II - tema 4 - Configuración de infraestructuras de redes de voz e datos con cableado estruturado

35 Resumo anexo II

36 CUESTIONARIO anexo II (cuidado que muchas de estas preguntas son repetidas de otros trimestres, estudia la teoría para preparar el examen)


3er trimestre

Tema 5

37 - TEORÍA - Elementos de racks

38 - TEORÍA - Sistemas de cableado estructurado

39 - TEORÍA y PRÁCTICA - Certificación

40 - TEORÍA y PRÁCTICA - Fibra óptica y su certificación

41 - CUESTIONARIO - Cableado estruturado

42 - PRÁCTICAS de cableado estructurado e ICT

42b - TEORÍA - Resumen de redes vistas en 1º STI

43 - Determinación das características das instalacións eléctricas para sistemas de telecomunicacións (no entra)