Técnicas e Procesos en Infraestruturas de Telecomunicacións

Descrición do módulo, horarios, programación didáctica e contacto co profesor

Normativa ICT2 (RD 346/2011)

Resumo da normativa ICT2


Aula Virtual Televes SkillsAlliance:


Tema 1 - Equipamentos de medida

01 - ICT – Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións

02, 03 - Axentes que interveñen na ICT dun edificio | Procedemento para implantar a ICT nun edificio

04 - Instaladores de telecomunicación

05 - Telurómetro Promax PE-331

06 - Mediciones con par telefónico: polímetro y medidor de aislamiento

07 - Rede interior da ICT

08 - Prácticas de equipamentos de medida tipo A (medidor resistencia terra, illamento, polímetro)

09 - Básico redes coaxiales en ICT

10 - Parámetros do medidor de campo

11 - Prácticas de equipamentos de medida tipo A (medidor de campo)

11b - CUESTIONARIO REPASO

Tema 2 - Montaxe de RTV

12 - Captación de sinais de radiodifusión terrestre (chapa, chapa)

12b - EJERCICIO – Apuntamiento de antenas terrestres (entender azimut, que se mide en sentido horario)

13 - Exercicios: características de antenas comerciais (importante)

14 - Trazado e interpretación de diagramas de radiación (só páxinas 2 e 3: importante: ancho de haz e FBR)

15 - Antenas, cabeceira e rede de distribución (chapa, chapa) (e exercicio de carga ó vento)

16 - Antenas, cabeceira e rede de distribución II (só ler) (saber cómo nunha cabeceira monocanal funciona a autoseparación de entradas e automezcla de saídas) (diferencia entre derivador e repartidor NON)

17 - Práctica cabeceira Avant

Conexionado e configuración de Avant 5/HD (só interpretar pantallas configuracións: alimentación externa, número de antenas e “clusters”, canais e ancho de banda por cluster, niveis de saída, pendente de ecualización)

Cable casero para cabeceras Televés

18 - Exercicios cálculo de atenuación en redes de distribución (só parte de cablear cabeceiras monocanais T.12 e T.0X)

19, 20, 21, 22 - Prácticas de cabeceiras e resumo (ver resumo!!!)

23 - Mezclador-repartidor (importante!)


Tema 3

24 - EJERCICIO - Apuntamiento de antenas satélite

25 - Televisión satélite

26 - EJERCICIOS - Televisión satélite

27 - Prácticas extra de DVB-S (transmodulación y deco Linux)

28 - Exercicios cálculo de atenuación en redes de distribución (II)

28 - Solucións

29 - PRÁCTICA – Montaxe ICT TV e TBA coaxial

Tema 4

¿He mencionado que en el examen del T3 entra transmodulación?

Teoría:

30 Resumen de ICT2

31 Especificacións técnicas

32 Infraestrutura e canalizacións

CYPECAD MEP:

33 CYPECAD MEP

34 CYPECAD MEP (resumo)

CYPETEL ICT:

Manual del usuario

Videotutorial