1b. Análise de Fourier

Volver ao curso

A actividade recomendada para este tema é a 1a, “Parámetros temporais e frecuenciais”. Se non tes nada do material indicado na tarefa final, propóñoche esta outra.

Tal e como se explica en detalle en 1a, traballaremos con sinais senoidais porque son as máis básicas. Segundo o teorema de Fourier, calquera sinal complexo se pode descompoñer nunha suma de sinais senoidais puros.

Así, se por exemplo temos unha onda “dente de serra” (á esquerda no dominio do tempo), ó pasar á representacion espebral veremos un conxunto de sinais (“piquiños”) que representan ás ondas senoidais simples que a compoñen:

Na análise espectral temos voltios ou watios nas abscisas e herzios nas ordenadas.


Tarefa “1b” para entregar

Instala Java e abre “Fourier Series Applet” (versión navegador | versión offline). Activa a vista de amplitude e fase (Mag/Phase view).

Tarefas (entrega en formato PDF na páxina da tarefa):

  1. Experimenta coas formas de onda: seno, coseno, triángulo... A representación “Mag/Phase view” tolera amplitudes negativas? Por que?
  2. Que fai o botón “clip”?
  3. Que fan os botóns “rectify” e “full rectify”?
  4. Que lle fai o botón “Phase shift” á onda vermella?
  5. Escolle unha das cinco ondas e pulsa o botón “High Pass Filter” repetidas veces. Explica o que sucede no dominio da frecuencia.
  6. Pulsa o botón “Noise” para simular ruído térmico. Aumenta o “Number of Terms”.
  7. Fai unha táboa tomando as ondas triangular, dente de serra e cadrado. Colle o armónico fundamental e os tres seguintes. Obtén para cada un deles: frecuencia, número de armónico, amplitude e fase en graos e radiáns.

Dúbidas no foro de consultas. Non esquezas facer o cuestionario deste tema.