Técnicas e Procesos en Infraestruturas de Telecomunicacións

Descrición do módulo, horarios, programación didáctica e contacto co profesor

Normativa ICT2 (RD 346/2011)

Resumo da normativa ICT2


Aula Virtual Televes SkillsAlliance:


Tema 1 - Equipamentos de medida

01 - ICT – Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións

02, 03 - Axentes que interveñen na ICT dun edificio | Procedemento para implantar a ICT nun edificio

04 - Instaladores de telecomunicación

05 - Telurómetro Promax PE-331

06 - Mediciones con par telefónico: polímetro y medidor de aislamiento

07 - Rede interior da ICT

08 - Prácticas de equipamentos de medida tipo A (medidor resistencia terra, illamento, polímetro)

09 - Básico redes coaxiales en ICT

10 - Parámetros do medidor de campo

11 - Prácticas de equipamentos de medida tipo A (medidor de campo)

11b - CUESTIONARIO REPASO

Tema 2 - Montaxe de RTV

12 - Captación de sinais de radiodifusión terrestre

12b - EJERCICIO – Apuntamiento de antenas terrestres

13 - Exercicios: características de antenas comerciais

14 - Trazado e interpretación de diagramas de radiación

15 - Antenas, cabeceira e rede de distribución

16 - Antenas, cabeceira e rede de distribución II

17 - Práctica cabeceira Avant

Conexionado e configuración de Avant 5/HD

Cable casero para cabeceras Televés

18 - Exercicios cálculo de atenuación en redes de distribución